Wijk bij Duurstede, 8 mei 2017. Op 23 mei moet de raad een besluit nemen over de Visie voor het bestemmingsplan Binnenstad. Tijdens de voorbespreking van dit document vorige week werd duidelijk dat deze visie helemaal geen visie is. Maar een technische notitie ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Er waren vier insprekers namens horeca, winkeliers en bewoners. Allen gaven aan dat een overkoepelende visie ontbreekt. Een visie met ideeën over parkeren, zondagsopenstelling, promotie/VVV, effecten op de randen van de binnenstad en de toekomst van de stadshaven. Zonder een integrale visie met draagvlak kan en wil het CDA nu geen besluit nemen. Er moet eerst een overkoepelende visie op de toekomst voor de binnenstad komen.

Meer flexibiliteit en meer m2

Het college wil het huidige bestemmingsplan actualiseren op een aantal punten. Meer flexibiliteit om nieuwe functies/initiatieven te kunnen faciliteren. Dat klinkt goed. Dat biedt letterlijk ruimte voor ondernemerschap. Maar wat betekent dit voor de huidige winkeliers? En hoe dragen die extra 2150 m2 bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Loslaten maximum aantal horeca

Het college wil af van het maximum aantal horeca in de binnenstad. Dat zou niet meer van deze tijd zijn. Het is ooit ingesteld om overlast te beperken. En nu beperkt dit maximum volgens het college de ruimte voor nieuwe initiatieven. Maar wat zijn de consequenties van dit loslaten? Voor de huidige horeca ondernemers en omwonenden? Hoe draagt meer concurrentie – lees minder marge voor de huidige ondernemers – bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Oeverstraat als verbinding met de haven

Het college wil de haven verbinden met de binnenstad. Meer ruimte voor detailhandel en lichte horeca in de Oeverstraat moet bezoekers van de haven verleiden om naar de binnenstad te gaan. Ook kiest het college ervoor om het Walplantsoen niet meer te zien als centrumgebied. Maar wat zijn de consequenties van dit minder compact maken van de binnenstad? Hoe draagt dit aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? En ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Integrale visie op de binnenstad en haar directe omgeving

Het CDA kan en wil geen oordeel geven op het huidige voorstel van het college. Eenvoudigweg omdat het CDA wil kunnen toetsen aan een integrale visie voor de binnenstad en haar omgeving. Maar ook het draagvlak onder betrokkenen ontbreekt. En gaat daarom ook vragen om uitstel. Kom als college eerst samen met betrokkenen met een heldere integrale visie op de toekomst van de binnenstad. Met draagvlak. En dat kan best beknopt op maximaal 2 pagina’s.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha