Langbroek, 12 maart 2019. Dorpsplatform Langbroek is ongeveer 10 jaar geleden opgericht en bestaat uit leden en sympathisanten, waardoor een zo'n breed mogelijke afspiegeling van het dorp is vertegenwoordigd. Het Platform levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat en is betrokken bij het politieke debat om zo de leefbaarheid van Langbroek te vergroten. Het Dorpsplatform geeft adviezen bij dat deel van het gemeentelijk en provinciaal beleid dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Langbroek. Dat kan onder meer zijn op het gebied van:

 • veiligheid
 • bouwen, wonen, werken
 • voorzieningen
 • sport, recreatie
 • openbare ruimte.

Het Dorpsplatform heeft diverse werkgroepen die zich inzetten voor bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, wandelpaden, Whatsapp Buurtpreventie, recreatie enz. Het Platform vergadert ca. 10x per jaar. Bij de vergaderingen is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Elke inwoner van Langbroek die ge√Įnformeerd wil worden of iets onder de aandacht wil brengen betreffende de leefbaarheid van Langbroek is welkom bij de vergaderingen. Aankomende vergadering (19 maart) is wethouder de heer H. Marchal bij de vergadering aanwezig.

Agenda 

Voor de vergadering Dorpsplatform Langbroek van dinsdag 19 maart 2019, aanvang 20.00 uur, in het dorpshuis.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen vorige vergadering
 4. Gesprek met wethouder H. Marchal
  • Hoe gaat Langbroek van het gas af en wat komt er allemaal bij kijken?
  • Wat is stand van zaken m.b.t. de biosgascentrale in Cothen.
  • Verkeersveiligheid Langbroekerdijk.
 1. Resultaat flyer actie
 2. Verkeersveiligheid (bij voldoende tijd)
 3. Bespreken actielijst (bij voldoende tijd)
 4. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen:

 • donderdag 18-4
 • dinsdag 18-6
 • donderdag 19-9
 • dinsdag 15-10
 • donderdag 14-11
 • dinsdag 10-12

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha