Wijk bij Duurstede, 5 juli 2019. Op donderdag 4 juli 2019 vond een bijzondere bijeenkomst plaats, waar Marianne Hamstra uit Wijk bij Duurstede in het middelpunt van de belangstelling stond. Tijdens deze besloten bijeenkomst reikte locoburgemeester Wil Kosterman haar een Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede uit. 

Marianne Hamstra: mantelzorger pur sang actief vrijwilliger

Marianne verleent ruim 25 jaar op zeer intensieve wijze mantelzorg binnen haar gezin. Zij is een onmisbare schakel. Met haar trouwe en deskundige inzet draagt zij in grote mate bij aan de kwaliteit van leven van haar kinderen en ontlast zij de professionele zorg. Er is sprake van een bijzondere maatschappelijke bijdrage.

Marianne stond aan de wieg van het Droomhuis in Wijk bij Duurstede, een ouderinitiatief. In dit huis krijgen zorg intensieve jongeren kwalitatief hoogwaardige, zeer gespecialiseerde zorg. . Maar wel in een woonsituatie dichtbij hun ouderlijk huis. Marianne bracht als aanjager ouders bij elkaar om te praten over de mogelijkheden, om een goede, toekomstbestendige woonsituatie voor hun kinderen te creëren. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid als mantelzorgers, formuleerden zij uitgangspunten rondom belangrijke thema’s en richtten zij de ‘Stichting Droomhuis’ op.

Als lid van de oudercommissie nam Marianne vanaf het begin deel aan het bestuur, als secretaris. Zij was en is een voorvechter om maximale kwaliteit van zorg te realiseren. Zij participeerde met vastberadenheid en bevlogenheid, wat bestuurders en andere betrokken professionals raakte. Zij lobbyde creatief voor financiering en zette een educatieprogramma op. Zo konden anderen kennismaken met het leven met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Ze droeg met passie bij aan de inrichting van het Droomhuis en vanaf de opening in 2012 zet zij zich op trouwe, creatieve en zeer deskundige wijze in voor het totale reilen en zeilen binnen het Droomhuis. Zij draagt actief bij aan de organisatie van activiteiten voor bewoners en is een belangrijke verbindende schakel voor vrijwilligers, professionals en bestuur.

Penning van Verdienste van de gemeente Wijk

Marianne Hamstra komt in aanmerking voor de Penning van Verdienste van de gemeente Wijk bij Duurstede, omdat zij zich op bijzondere, niet aflatende wijze, gedurende lange tijd, verdienstelijk maakt voor de gemeenschap van Wijk bij Duurstede in het algemeen en kwetsbare medemens in het bijzonder. Haar bijzondere persoonlijke betrokkenheid en inzet is niet in uren uit te drukken. Zij toont zich energiek en doortastend en doet vele malen meer dan van haar kan en mag worden verwacht. Zij is een voorbeeld voor velen.

Er is een prachtig initiatief tot stand gebracht in Wijk bij Duurstede: ‘het Droomhuis’. Een toekomstbestendig thuis voor zorg intensieve jongeren, dichtbij hun ouderlijk huis. Als initiator en inspirator is Marianne de motor achter dit hartverwarmende project. Wat zij bedenkt voert zij uit, creatief, doortastend, energiek en met een warm hart voor mensen! Zij legt verbindingen tussen organisaties, vrijwilligers en inwoners, zorgt voor draagvlak en financiering. Met haar tomeloze inzet is zij een voorbeeld voor anderen. Zo luidt de tekst op de oorkonde, behorend bij deze Penning van Verdienste.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha