Onderzoek naar bodemverontreiniging bij Ossenwaard in Cothen

Cothen, 10 mei 2020. De bodem nabij de Ossenwaard 2A en 5 in Cothen is verontreinigd met de stof PER (perchloorethyleen). Adviesbureau Tauw heeft de vervuiling in kaart gebracht. Nu volgt onderzoek naar de exacte grootte en ligging van de verontreiniging en hoe deze kan worden opgeruimd. Adviesbureau Tauw heeft bodemonderzoek uitgevoerd in het gebied dat begint bij de kruising met de Bloemenwaard. Het gaat verder in westelijke richting van de Ossenwaard tot aan het Kersenpaadje. Er zijn twee gebieden waar PER de bodem verontreinigt: bij de Ossenwaard 2a en de straatgoot aan de zuidkant van de openbare weg vlakbij Ossenwaard 5. Het grondwater is over een groter gebied verontreinigd met PER. De verontreiniging verspreidt zich in zuidelijke richting haaks ten opzichte van de weg en leidt niet naar andere woningen.

Gemeente informeert de omwonenden per brief over de verontreiniging

De gemeente informeert de inwoners uit de directe omgeving per brief. Hans Marchal, wethouder milieu, zegt hierover: “Met de brief hopen we bewoners duidelijkheid te geven over waar we nu staan met de verontreiniging en de eventuele gevolgen ervan. We kunnen ons goed voorstellen dat zij hier bezorgd over zijn. We hopen ze met de informatie gerust te stellen. Uit het onderzoek dat is gedaan, blijkt gelukkig dat op dit moment de maximaal toelaatbare norm (MTR) PER in de lucht in de woningen nergens wordt overschreden.”

Saneringsplan over de aanpak van de verontreiniging

Bodemonderzoek moet inzicht geven in de grootte en ligging van de verontreiniging. Op basis daarvan wordt een saneringsplan opgesteld. Hierin staat hoe en volgens welke methode de verontreiniging wordt aangepakt. Vorig jaar is wel al de riolering vanaf het Kersenpaadje tot aan het gemaal Willem-Alexanderweg schoongemaakt en geïnspecteerd. Daarmee is voorkomen dat verontreinigd slib het riool aantast en wegzakt in de bodem.

Achtergrondinformatie over de verontreiniging in Cothen

PER wordt onder andere in chemische wasserijen en autobedrijven gebruikt. Het heeft een scherpe, zoete geur. De verontreiniging is elk geval van na 2011 ontstaan. Het kwam aan het licht nadat een bewoner van Ossenwaard 2A had geklaagd over de smaak van het drinkwater. Na het vervangen van de waterleiding en het nemen van enkele andere maatregelen is de concentratie PER hier inmiddels weer binnen de norm.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Meer informatie over de verontreiniging is te vinden op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha