Wijk bij Duurstede, 6 januari 2020. Uit de gepubliceerde verordening gemeenteraad omtrent heffingen en invorderingen, blijkt dat in 2020 de gemeente een iets grotere hap uit de portemonnee neemt dan het afgelopen jaar. Op gemeentelijk niveau kan daar een plausibele verklaring voor gegeven worden, de Rijksoverheid heeft de afvalstoffenheffing flink verhoogd en dit wordt doorberekend aan gemeentes die op hun beurt de afvalstoffenheffing verhogen.

Om een begroting sluitend te krijgen is het gebruikelijk om de benodigde gelden daarvoor binnen te halen via de eigenarenbelasting, riool-en afvalstoffenheffing, precario, hondenbelasting, etc. Inwoners met een koopwoning betalen Onroerende Zaak Belasting, van de gemeente Wijk bij Duurstede is bekend dat zij de laatste jaren in de top staan binnen de provincie Utrecht.

De woonlasten zien er voor 2020 als volgt uit:

  Belasting 2020 % +/- 2019
1. OZB

(Gemiddelde waarde woning volgens CBS
€ 260000)

€388,70 2% €380,38
2. Afvalstoffenheffing      €252,89      23% €204,89
3.

Precario Vitens

€34

 

€34

   4.   

Rioolheffing eigenaar

€ 218,78

-7%

  €236,39

5.

Woonlasten eigenaar

 € 893,48

 4,42% 

    €855,66    

In het coalitieakkoord van 2018 van de gemeente Wijk bij Duurstede staat onder het kopje lastenverlichting,blz 23:

Met een stijging van 4,42% ligt deze verhoging ruim hoger dan de inflatiecorrectie van 2,63%. (Bronnen: CBS, Coelo, Rijksoverheid, coalitieakkoord gem. Wijk bij Duurstede 2018 VVD, PCG en GL.)

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha