Wijk bij Duurstede, 7 juni 2021. Al jaren wordt op de laatste zaterdag van september het Shanty festival gehouden. Van heinde en ver kwamen koren en belangstellenden naar dit gebeuren. Maar zoals met veel zaken, ook het festival had te maken met teruglopende aantal bezoekers, toenemende regels vanuit de overheid en een ouder wordend koor, voor wie de vele inspanning om het festival over eind te houden een steeds grotere opgave werd. Op aangeven van het festival comité heeft het Bestuur van het Shantykoor besloten te stoppen met het festival. Dit voornemen is door de leden van het koor in de ALV van 2020 bekrachtigd.

Dank

Langs deze weg willen wij iedereen die de afgelopen jaren heeft meegewerkt het festival mogelijk te maken van harte bedanken voor zijn of haar bijdrage. Met name onze sponsors hebben ons al die jaren flink ondersteund, maar door corona waren we niet in staat iedereen persoonlijk te bedanken.

Korenmiddag

In de coronatijd is een aantal koorleden gaan nadenken over alternatieven. En zoals de titel van dit stuk heet "Shantykoor draagt fakkel over" is er een nieuwe organisatie die de laatste zaterdag in september weer wil doen opleven door een korenmiddag in Wijk te organiseren. Veel details zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar een aantal Wijkse koren wil graag de handen uit de mouwen steken om er weer een gezellige middag van te maken. Zij zullen snel van zich laten horen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha