Wijk bij Duurstede, 6 september 2021. Sinds Iris Meerts in december 2019 werd geïnstalleerd als burgemeester van Wijk bij Duurstede deed zich nog geen goede mogelijkheid voor haar te bepalen bij de schoonheid en bijzondere plekjes van de Grote Kerk. Met name de coronapandemie stond dat in de weg. Dinsdag 31 augustus was het echter zover. Kerkrentmeesters Harry Mauritz en Jan Oechies hadden een afwisselend programma samengesteld waarin het historische gebouw van verschillende kanten werd belicht.

De Grote Kerk met haar nooit voltooide toren werd gebouwd in de 15e en 16e eeuw. Het is niet alleen het oudste gebouw in functie in Wijk bij Duurstede maar ook één van de oudste kerken van Nederland. Het rijksmonument vraagt continu om onderhoud en restauratie. De hele binnenstad van Wijk bij Duurstede is namelijk gebouwd op een dikke zandlaag. Deze zandlaag slinkt langzaam en dat heeft grote gevolgen voor de wanden en gewelven. Ook vindt er vernieuwing plaats. Zo is het gebouw duurzamer gemaakt door het aanbrengen van zonnepanelen, die vanwege haar monumentale status uit het zicht liggen. Verder zijn de ramen aan de noordkant onlangs voorzien van dubbel glas in lood. Het gebouw blijft mede door het regelmatige gebruik in een goede conditie.

Grote Kerk als symbool voor de Wijkse samenleving

De beide predikanten Marien Middelkoop en Jan Offringa staan stil bij het gebouw als symbool voor de goede relatie kerk-overheid door de eeuwen heen. Zo is de toren eigendom van de overheid en de kerk eigendom van de beide gemeenten die er hun diensten houden. Maar de torentrap komt uit in de kerkzaal, en om bij het orgel te komen moeten organisten door de toren van de overheid. Het laat zien dat de Grote Kerk er voor de hele Wijkse gemeenschap is. Dat geldt ook voor De Open Hof, het zalencentrum achter de kerk dat de afgelopen maanden gerestaureerd is. Bouwmeester Jan Meuleman licht één en ander toe. Het bijgebouw is weer helemaal up to date en kan ook onderdak bieden aan activiteiten van derden. Gezelschappen tot zo’n 60 personen kunnen in de prachtig gerenoveerde grote zaal terecht en daarbij ook gebruik maken van de vernieuwde keuken. Op de eerste etage zijn twee comfortabele vergaderruimtes. Ook restaurateurs en cateraars kunnen van de Open hof gebruik maken.

Rondleiding door de kerk

Afgelopen jaar is vanuit de twee kerkgenootschappen een boekje uitgebracht met allerlei wetenswaardigheden over de Grote Kerk. Meerts en Kosterman krijgen van twee auteurs van het boekje, Atie Ewoldt en Kees Sterrenburg, een rondleiding door de kerk. Er wordt onder andere stilgestaan bij bouwkundige aspecten van de kerk en de wand met de Tien Geboden, de bekende leefregels die een belangrijke rol spelen in jodendom en christendom. Deze wandschildering dateert uit 1593. Vervolgens vertrekt het gezelschap naar de toren, en daarmee bevinden de burgemeester en wethouder zich dus op eigen terrein. Boven is het op deze heldere dag adembenemend mooi. In de verte is een ingepakte Dom van Utrecht te zien. Ooit was het de bedoeling van David van Bourgondië dat de Wijkse toren een paar meter hoger zou worden. Mede door geldgebrek is dit nooit gerealiseerd.

Stichting Concerten Grote Kerk

Weer beneden in de kerk vertelt Sjoerd Vredenberg, voorzitter van de Stichting Concerten Grote Kerk, over de vier unieke orgels in de kerk. Het Kiespenningorgel dateert uit 1615 en is daarmee een van de oudste in gebruik zijnde orgels in ons land, met een onweerstaanbare uitstraling en klank. Met gepaste trots vertelt Vredenberg ook over het Harrison & Harrison orgel dat vanuit Engeland hierheen is gehaald. Het orgel is door eigen mensen volledig gerestaureerd en heeft een mooie plaats gekregen in het liturgische centrum van de kerk. Verder worden het koororgel in de Johanneskapel en het Flentrop orgel onder de Tien Gebonden kort gememoreerd. De Stichting heeft een eigen koor opgericht, Capella Dorestad, en heeft naast het organiseren van concerten en Evensongs nog meer grootse plannen. Aansluitend vertelt Harry Maurits over de oprichting van een stichting Vrienden van de Grote Kerk. Burgemeester Meerts zegt desgevraagd spontaan toe om zitting te nemen in de commissie van aanbeveling. Deze stichting beoogt doordeweeks niet kerkelijke activiteiten te faciliteren.

Muzikale afsluiting

Als kers op de taart sluit Pim Schippers, hoofdorganist van de Grote Kerk, de samenkomst af met een korte muzikale impressie vanaf het Kiespenning- en het Harrison & Harrison orgel. Daarna keren alle betrokkenen zichtbaar enthousiast huiswaarts. De kerkrentmeesters overwegen het aangeboden programma voor een breed publiek te organiseren. Immers, de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede is van en voor de gehele Wijkse samenleving.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha