VOF ditiswijk.nl is een kritisch, onafhankelijk internetportaal met nieuws uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, niet gebonden aan enige kerkelijke of politieke stroming. Nieuws en activiteiten op het gebied van politiek, sport, kunst en cultuur, evenementen en festiviteiten wordt dagelijks op de site geplaatst. Het nieuws, zowel klein als groot, wordt helder en toegankelijk geschreven. Daarbij stelt de redactie zich neutraal op. Door de kritische kijk op gebeurtenissen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek streeft ditiswijk.nl ernaar een luis in de pels van de Wijkse gemeenschap te zijn. Het internetportaal biedt ook ruimte aan de mening van de lezers zowel in schrift als beeldmateriaal.

De redactie van ditiswijk.nl bepaalt in onderling overleg de inhoud van het internetportaal en haar sociale mediakanalen. De redactie beoordeelt door derden aangeboden kopij op nieuwswaarde en kan naar eigen goeddunken aangeleverde teksten inkorten, herschrijven of redigeren. Niet geschikt bevonden kopij wordt niet geplaatst. Binnengekomen berichten worden behandeld zoals staat weergegeven is de redactiehandleiding. Alle binnengekomen berichten worden opgevolgd door een actie.

De onafhankelijkheid van ditiswijk.nl verplicht de redactieleden tot een uiterst kritische houding ten aanzien van commercieel getint nieuws, alsmede wervende teksten, bijvoorbeeld van politieke partijen. Embargo’s die op persberichten rusten moet de redactie te allen tijde respecteren. Redactieleden mogen zich niet voorstaan op hun functie als dit tot doel heeft persoonlijk gewin te behalen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha