Wijk bij Duurstede,  18 juni 2021.  Op 18 mei stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college inzake dreigende tekorten inburgeringswet. Op 15 juni werden de vragen beantwoord en zijn sinds 18 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Als we de media lezen zien we vele nieuwe problemen op gemeenten afkomen. Een hiervan is de nieuwe wet inburgering. Hier worden meer taken bij gemeenten neergelegd. Met de ervaring van de laatste vijftien jaar moeten we daar als raad huiverig voor zijn. Bij de invoering van de WMO (vanaf 2006) en de Jeugdzorg (vanaf 2015) waren de budgetten al verre van toereikend. Voor milieuwetgeving krijgen we meer taken met minder geld. Terwijl de invoering van de Nationale Politie er minder blauw op straat kwam, iets dat gemeenten compenseren door meer BOA’s aan te nemen die betaald worden uit de gemeente-pot'.

De volledige toelichting kunt u lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha