Wijk bij Duurstede,  18 juni 2021.  Op 18 mei stelde Ed Speyer van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college inzake wonen project rug- aan rug woningen Dirk Fockstraat. Op 15 juni werden de vragen beantwoord en zijn sinds 18 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'De VVD heeft met enthousiasme kennisgenomen van de ambitie om de komende jaren een behoorlijk aantal betaalbare woningen te laten bouwen. Onze nadrukkelijke wens is om deze woningen blijvend betaalbaar te houden en dat niet tussentijds deze huizen of appartementen met (exorbitante) winst worden doorverkocht en vervolgens niet meer als betaalbare woning beschikbaar blijven voor de verschillende doelgroepen zoals starters, jongeren, senioren en mensen met lagere- of middeninkomens'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha